Visie en Missie

Visie

Onze visie is glashelder: we willen onze klanten als hun betrouwbare en voortvarende partner ontzorgen bij huisvestingsvraagstukken. Vragen op dat vlak worden zorgvuldig geanalyseerd en gespecificeerd in planontwikkeling en prijs en daardoor daadkrachtig, marktgericht en concurrerend ingevuld.

Missie

Burgland Bouw ziet het als haar opdracht om met een integere, klantgerichte, efficiënte en volledig transparante aanpak van het huisvestingsproces een optimale prijs-/ kwaliteitsverhouding te leveren. Wij zijn als modern, kennisintensief bouwbedrijf voortdurend op zoek naar partners, die projectoverschrijdend willen samenwerken. Wij stappen liefst zo vroeg mogelijk het bouwproces in, zodat de aanwezige kennis beter geëxploiteerd kan worden en leidt tot lagere stichtingskosten van kwaliteitsprojecten.

Wij hechten een grote waarde aan kwalitatief hoogwaardige scholing. Onze interne opleiding staat borg voor gemotiveerde vakmensen met oog voor hun klanten en het bouwproces.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin