Sponsoring

Woord en Daad

Burgland Bouw ondersteunt in samenwerking met Woord en Daad het project Agrarische trainingen te Tsjaad. De republiek Tsjaad is sinds 1960 onafhankelijk en ligt midden in Afrika. De Sahel en Sahara beslaan driekwart van het land waardoor maar een klein deel vruchtbaar is en het land te kampen heeft met chronische voedseltekorten. De economische ontwikkeling van Tsjaad is laag mede doordat er geen directe toegang is tot zeehavens. Dit alles zorgt er voor dat Tsjaad in 2014 als vier na armste land staat genoteerd op de human development index van de VN en een gemiddelde levensverwachting van 48,5 jaar heeft.

Sinds 2014 heeft Woord en Daad een directe partnerrelatie met de lokale organisatie PCAR (Programme Chrétien d'Animation Rurale) in Tsjaad. Woord en Daad ondersteunt het voedselzekerheidsproject en trainingen dat PCAR uitvoert in vier dorpen. In die dorpen is 90% van de bevolking boer, maar hun productie is laag. En dat resulteert in weinig inkomen en armoede. Het project dat in de vier dorpen wordt uitgevoerd speelt in op de genoemde problemen en heeft de volgende doelstellingen:

  • Training en capaciteit opbouw van boeren om productiviteit en inkomen te verbeteren
  • Faciliteren van microkredieten voor 100 boeren
  • Versterken van onderzoek en lobby capaciteit van het 'lobby comité'
  • Maatschappelijke opbouw en versterken van de capaciteit van PCAR

Met dit project wordt geluisterd naar behoeften vanuit de gemeenschap. Anderzijds worden de mensen uitgedaagd om ondernemerschap te tonen en te kijken hoe ze met kleine middelen zelf aan de slag kunnen. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief.

logo woord en daad

 


 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin