Opdracht voor nieuwbouw Van Reenen Transport Barneveld

Impressie Van Reenen IBurgland Bouw heeft van Van Reenen Barneveld Beheer de opdracht ontvangen voor de nieuwbouw van haar kantoor met bedrijfshal te Barneveld. De totale bruto vloeroppervlakte van het project is ca. 22.000 m2. De bedrijfshal krijgt 60 laad- en losdocks. De start van de bouw is gepland op 5 december 2016.

Van Reenen verzorgt voor haar klanten al bijna 100 jaar transport, warehouse en verhuizingen. Bij Van Reenen zijn ruim 160 mensen werkzaam.

Opdrachtgever Van Reenen Beheer heeft de intentie om een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoedobject te realiseren. In dit kader moet het BREEAM certificaat voor de ontwerpfase worden verkregen op basis van ontwerpdocumenten. Dit certificaat vervalt na oplevering van het gebouw. Ook het BREEAM certificaat voor de opleverfase moet worden verkregen. Dit certificaat is definitief zonder einddatum voor het opgeleverde gebouw. Het certificaat wordt verkregen op basis van het gebouwdossier en de opleveringsdocumenten.

De certificaten voor dit project moeten minimaal aan de duurzaamheidsscore BREEAM Outstanding voldoen. Deze duurzaamheidsscore is opgebouwd uit deelscores en moet met minimaal 85% voldoen aan onderstaande categorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging:

  • Management (12%)
  • Gezondheid (15%)
  • Energie (19%)
  • Transport (8%)
  • Water (6%)
  • Materialen (12,5%)
  • Afval (7,5%)
  • Landgebruik & ecologie (10%)
  • Vervuiling (10%)

Voor ons als hoofdaannemer betekent dit dat wij tijdens de voorbereiding, uitvoering en oplevering van dit project bewust omgaan met deze genoemde categorieën. Bij de inkoop van materialen dient bijvoorbeeld gekeken te worden of het product een minimale hoeveelheid gerecyclede grondstoffen bevat. In het gebouwdossier wordt een registratie vastgelegd van allerlei aspecten die spelen op de bouwplaats. Bijvoorbeeld wordt hierin geregistreerd de afvalscheiding en het energieverbruik tijdens de bouwfase. Doordat een ieder bewijs moet aanleveren voor het gebouwdossier wordt door ons personeel en onderaannemers bewust omgegaan met het aspect milieu en gezondheid.

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin